QR Code scan

Stuur je exports direct door naar je mobiele apparaten, door middel van een QR Code te scannen.

Sla je exports op in je mobeiele apparaat om deze snel op bijvoor Instagram te plaatsen!

Video